NYXmag DERGİSİ REKLAM ÇALIŞMA KOŞULLARI

1- NYXmag Dergisi’nde yayınlanan reklamlara ait bütün mali işler Sita Tanıtım ve İletişim Hizmetleri tarafından yürütülür.
2- Ajans Komisyonu %15’tir. Fiyatlara %18 KDV ilave edilecektir.
3- Tarifede belirtilen indirim uygulamalarında ajans komisyonuna baz oluşturan tutar, tarifedeki fiyattan indirim düşüldükten sonra kalan meblağdır.
4- Yayınlanacak reklamların, yayın gününden itibaren ödeme vadesi 60 gündür. Reklam ajansları veya firmalar ödeme belgelerini (nakit ödeme ve/veya vadeli çeklerini) reklamın yayınından önce, ordinolarıyla birlikte göndermelidir.
5- Tarifede belirtilen özel sayfa ve yerler dışındaki rezervasyonlar için özel sayfa ve yer garantisi yoktur.
6- Anlaşmanın yapıldığı dönem içinde taahhüt edilen reklam harcaması yapılmadığı takdirde, gerçekleşen harcamaya karşılık gelen indirim oranı uygulanır ve aradaki fark ilk fatura döneminde fatura edilir.
7- Proje, ek vb. gibi teklifli çalışmalar, özel çalışma sınıfına girer ve bütçeye dahil değildir.
8- Reklam ajanslarından gelen Basın İlan Kurumu’na tabi reklamlarda indirimler düşüldükten sonra %14 Basın İlan Kurumu’na pay verilir. Kalan net rakam üzerinden %11 Ajans komisyonu uygulanır.
9- Gönderimi yapılacak olan ilan dökümanlarının çözünürlükleri yüksek olmalıdır. (120 dpi – 300 dpi) piksel/cm – RGB
• Dökümanlar PDF formatında veya 300 DPI jpg olarak info@nyxmag.com adresine mail olarak gönderilmelidir.
• Döküman içerisinde mevcut olan yazılar CONVERTLİ olmalıdır.
10- Reklam materyalinin Yaz sayısı için 10 Haziran – Sonbahar sayısı için 10 Eylül – Kış sayısı için 10 Aralık akşamına kadar teslim edilmesi gerekmektedir.
11- Reklam rezervasyon ve iptallerinin en geç yayın tarihinden 15 gün önce info@nyxmag.com adresine yazılı olarak bildirilmesini rica ederiz. Yazılı olarak yapılmayan rezervasyon ve iptaller geçersizdir.
12- Yayınlanacak reklamların her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu reklam verene aittir. Reklam, mevzuatlara aykırı unsurlara sahipse NYXmag Reklam, reklamın değiştirilmesini talep hakkına sahiptir. NYXmag Reklam’ın yayınlanan reklamlar nedeni ile herhangi bir surette üçüncü kişilere ve/veya kamu kurumlarına ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezalarını reklam verene aynen rücu hakkı saklıdır.
13- Vadesinden önce yapılan ödemelere, aylık belirlenen oranda erken ödeme primi tahakkuk ettirilir.
14- Ödemenin vadesinde yapılmaması halinde herhangi bir bildirim veya ihtara gerek olmaksızın vadenin bitiminden fiili ödeme tarihine kadar aylık belirlenen oranda gecikme faizi uygulanır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

NYXmag reklam teknik özellikleri

Reklam rezervasyonu için: info@nyxmag.com