NESTLE, MARS VE ROYAL CANIN EVCİL HAYVAN MAMASI DERNEĞİ (PETFA) ÇATISI ALTINDA BİR ARAYA GELDİ

Writer: NYX Magazine

Date: 05/05/2024

PAYLAŞ

Nestle, Mars, Royal Canin, Hasvet / Fi Pet Food, Kito, Mopsan ve Petlebi Evcil Hayvan Maması Derneği (PETFA) çatısı altında bir araya geldi. Evcil hayvan mama sektöründe bir ilki temsil eden girişim, başta doğru beslenmenin önemini yaygınlaştırmak üzere, hayvan sağlık ve refahını etkileyen konularda çalışmalarda bulunacak.

Evcil hayvan mama sektöründe faaliyet gösteren üretici, ihracatçı ve ithalatçı paydaşları dernek çatısı altında bir araya getiren Evcil Hayvan Maması Derneği (PETFA) kuruldu. Derneğin kuruluşunu paylaşmak amacıyla Ankara’da gerçekleştirilen lansman toplantısına kamu paydaşları, Avrupa Yem Endüstrisi Federasyonu (FEDIAF) Genel Sekreteri, yabancı ülkelerin temsilcileri, kedi ve köpek mama sektöründe faaliyet gösteren firmaların yöneticileri, veteriner hekimler ve akademisyenler katıldı.

Sektörde bir ilki temsil eden PETFA; güvenli, kaliteli, besleyici ve sektörel standartlara uygunluk ilkeleri çerçevesinde geliştirilmiş paketli hazır mamaların hayvan sağlık ve refahı açısından olumlu etkilerini ön plana alan kamuoyu farkındalık çalışmaları yürütürken, sektöre yönelik regulasyonel ve kurumsal altyapının uluslararası standartlar doğrultusunda güçlendirilerek ilerletebilmesi adına kamu ve özel sektör paydaşları ile düzenli iş birliği ve çalışmalar gerçekleştirmeyi hedefliyor. Dernek ayrıca, kedi ve köpeklerin toplumdaki önemli rolünü vurgulamaya ve sorumlu evcil hayvan sahipliğini teşvik etmeye yönelik farkındalık çalışmaları da yürütmeyi amaçlıyor.

Türkiye’deki evcil hayvan mama sektörü 1,9 milyar dolar değerinde

Derneğin lansman toplantısında konuşan PETFA Yönetim Kurulu Başkanı Çağla Çavuşoğlu,

Türkiye’de evcil hayvan mama sektörünün büyüklüğünün yaklaşık olarak 1,9 milyar dolara ulaştığını, sektörde atılacak adımların yalnızca hayvan sağlık ve refahına değil; sektörün gelişimine, global pazardaki konumuna ve ülkemizin sosyal ve ekonomik kalkınmasına da olumlu katkılar sağlayacağını ifade etti.

“Pandemi dönemi ile birlikte kedi ve köpeklerin yaşamlarımızdaki önemi ve hayvanların insan hayatına sunduğu olumlu etkilerin farkındalığı arttı. Evcil hayvan sahipleri, kedi ve köpeklerini birer aile ferdi olarak görüyor. Kendileri için olduğu gibi, evcil hayvanları için de en iyi yaşam standartlarını sunabilmek üzere gayret gösteriyorlar. Kedi ve köpeklerin ihtiyaçlarına uygun olarak uluslararası kalite, hijyen ve gıda güvenliği standartları çerçevesinde üretilmiş, tam ve dengeli beslenmeyi mümkün kılan paketli hazır mamalar ile hayvan sağlık ve refahını artırabileceğimizi biliyoruz. Bugün sayıları yaklaşık 9 milyona varan hayvan sahipleri adına da sektörde yapılacak iyileştirmelerin ciddi bir pozitif dönüşüm etkisi yaratacağına inanıyoruz. Kedi ve köpek mamalarının temel gıda kategorisine dahil edilmesinin, hayvan sağlık ve refahının artırılmasında olumlu etkide bulunacağı açıktır. Bu ve bunun gibi atılabilecek adımlar, ülkemizdeki kedi ve köpek mama sektörünün daha da gelişmesi ve bu alandaki iş ve yatırım ortamının güçlendirilmesi noktasında olumlu etkiler doğuracaktır. Beslenme yoluyla hayvan sağlık ve refahının ilerletilebilmesi ve sektörün sahip olduğu potansiyelin açığa çıkarılması amacıyla, özellikle Avrupa ülkeleri ve Türkiye arasında iyi uygulamaları köprülemeye, düzenli bilgi alışverişini sağlamaya ve PETFA üyesi olan paydaşlar aracılığıyla sektörün gelişimine önemli katkılar sunmaya hazırız.”

“Can dostlarımızın temel yaşam hakkını önemsiyor, sektörü desteklemek üzere çalışmalar yapıyoruz.”

Toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Veteriner Hekim Sezai Cibelik, “Can dostlarımızın sağlıklı bir şekilde beslenmelerini sağladığı için sektöre çok teşekkür ederim. Beslenme ve sağlıklı gıdaya erişim, her canlının temel bir yaşam hakkı. Bakanlık olarak bu temel yaşam hakkını önemsiyor ve bu bağlamda, sektörü desteklemek üzere çalışmalar yapıyoruz. PETFA, sektörün hayvan sağlığına katkı sağlama ve endüstrinin gelişim alanlarını kamu paydaşları ile birlikte geliştirme iradesini ortaya koyması açısından oldukça değerli bir girişim. Bakanlık olarak PETFA ile iş birliği içerisinde sektörün gelişimi için hayata geçirdiğimiz çalışmalara devam edeceğiz.”

“PETFA, Avrupa ekosistemi ile Türkiye’deki evcil hayvan mama sektörü bağlantısının güçlendirilmesi bakımından önemli rol oynuyor.”

Toplantıda konuşan Avrupa Yem Endüstrisi Federasyonu (FEDIAF) Genel Sekreteri Sonia Franck, FEDIAF’ın Avrupa evcil hayvan mama endüstrisini temsil eden bir kuruluş olduğunu ve Türkiye’de endüstri ve karar vericilerin diyalog ortamının geliştirilmesinde PETFA’nın önemli bir rol oynadığını ifade etti. Franck sözlerine şu şekilde devam etti: “FEDIAF olarak 18 ülkeden 15 ulusal dernek ve sektörden şirketler ile Avrupa’daki evcil hayvan mama sektörünün yüzde 95’ini temsil ediyoruz. AB Komisyonu ve ilgili otoritelerle aktif iş birlikleri gerçekleştiriyor, çalışmalarımız ile Avrupa’daki evcil hayvan mama sektörünün geleceğini şekillendiriyoruz. PETFA ile ortak çalışma alanlarımız, evcil hayvan maması endüstrisi standartlarını geliştirme, sorumlu hayvan sahipliği uygulamalarını teşvik etme ve evcil hayvanların refahını sağlama vizyonu etrafında şekilleniyor.”

“Beslenme, sağlık ve refah arasında çok güçlü bir ilişki var.”

Toplantı açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen panelde söz alan Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Üyesi ve Bursa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Veteriner Hekim Melike Baysal, “Uygun içeriklerle hazırlanmış kaliteli beslenme çözümleri hayvanların sağlığına katkı sağlıyor. Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’nün hayvan refahı için belirlediği 5 temel prensip arasında beslenme de bulunuyor. Beslenme, sağlık ve refah arasında çok güçlü bir ilişki var. Uygun içerikle, uygun miktarda, uygun zamanlarda beslenemeyen canlıların hasta olması kaçınılmazdır. Biz veteriner hekimler için koruyucu sağlık uygulamaları oldukça önemli ve beslenme bu uygulamaların başında geliyor. Hayvanlarımızı, onların ihtiyaçlarını karşılayabilecek gıdalar ile, içeriğinden emin olduğumuz, güvenli ve kaliteli mamalar ile beslemek her sorumlu hayvan sahibinin birincil görevi olmalı.”

Hasvet / Fi Pet Food, Kito, Mars, Nestle ve Royal Canin’in girişimleri ile kurulan PETFA derneğinin üyeleri arasında ayrıca Mopsan ve Petlebi bulunuyor.

PAYLAŞ