Canon, İklim Değişikliğiyle Mücadelede CDP’den En Yüksek Puanı Aldı

Writer: NYX Magazine

Date: 02/03/2024

PAYLAŞ

Canon, şirketin iklim değişikliğiyle mücadele girişimlerinde sergilediği şeffaflık ve liderlik nedeniyle İngiltere merkezli kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan CDP[1] tarafından takdir edilerek en yüksek derece olan A puanını aldı.

CDP, dünya çapındaki büyük şirketleri ve yerel yönetimleri çevreyle ilgili mücadele çabaları konusunda değerlendiriyor. Değerlendirmeler, iklim değişikliği ve su kaynaklarının yönetimi gibi konularla ilgili olarak şirketlerin gönderilen sorulara verdiği yanıtlardaki bilgilere dayanıyor. Her geçen yıl artış gösteren hedef grupların sayısı, 2023 yılında rekor sayıya ulaşarak 24.000’den fazla kuruluş anket aracılığıyla bilgi açıklamasını sağladı. 2016 ve 2020 yıllarında A listesine adını yazdıran Canon, 2023 yılında da iklim değişikliği kategorisinde üçüncü kez A Listesinde yer aldı. 

Canon, kurumsal felsefesi olan Kyosei kapsamında, yaşam tarzının iyileştirilmesi ile çevre arasında faydalı bir denge kuran bir topluma doğru evrilmeyi hedeflemekle birlikte “İklim Değişikliği”, “Kaynak Verimliliği”, “Kimyasal Maddeler” ve “Biyoçeşitlilik” olmak üzere dört temel alanda birçok farklı çevre koruma faaliyetini destekliyor. Canon, iklim değişikliğine karşı önlemler anlamında, SBTi[2] kriterlerini ve 2022 yılını baz alarak 2030 yılına kadar mutlak Kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonlarını yüzde 42 ve mutlak Kapsam 3[3] (Kategori 1 ve 11) sera gazı emisyonlarını ise yüzde 25 azaltmayı hedefliyor.

Canon ayrıca 2008 yılında çevresel bir hedef olarak ürün ünitesi başına yaşam döngüsü CO2 emisyonları endeksinde yıllık ortalama yüzde 3 iyileşme kaydederek şu ana kadar yıllık ortalama yüzde 3,95 oranında (2008’den 2023’e kadar) yüzde 44,4’lük bir iyileşme gerçekleştirdi. Buna ek olarak şirket, üretim tesislerinde yenilenebilir enerji kullanımı, enerji tasarrufu faaliyetleri, ürünün yeniden kullanımı ve geri dönüşümü dahil olmak üzere daha ileri düzeyde kaynak sirkülasyonu gibi çeşitli faaliyetler yoluyla 2050 yılına kadar ürün ünitesi başına net sıfır yaşam döngüsü CO2 emisyonuna (Kapsam 1-3) ulaşmayı hedefliyor. 

Toplum genelinde CO2’nin azaltılmasına yardımcı olmak isteyen Canon, çeşitli teknolojik ilerlemeler kaydetmeye ve yönetim verimliliğini artırmak için çalışmaya devam ediyor. 

PAYLAŞ