...

Başarılı Kadınlar Anlattı: İş Hayatında Var Olmak

Türkiye’de nüfusun yarısını kadınlar oluştursa da kadınların istihdam oranı erkeklerin yarısından daha az. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre 2019’da Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranı yüzde 45,7. Bu oran kadınlarda yüzde 28,7’ken erkeklerde ise yüzde 63,1. Öte yandan kadınlar, istihdama katıldıklarında da birçok sorunla karşılaşabiliyorlar. Bu noktada tüm engelleri aşarak alanlarında başarılı […]

Daha Fazla ...