...

“Güzel” ile Buluşma

Ressam Işıl Gönen’in “Hüsn” başlıklı dokuzuncu kişisel sergisi 18 Mayıs’ta Istanbul Concept Gallery’de açıldı. Önceki sergilerinde “Bâb-ı Âli: Yüceler Kapısı” ve “Bâb-ı Esrar: Meryem” başlıklarıyla bireyin özvarlığına yeniden kavuşma yolculuğu üzerine üretimlerini izlediğimiz sanatçı Işıl Gönen, bu kez karşımıza ruhsallığı ile buluşmuş olandan ışıyan “güzellik” temasını ele aldığı “Hüsn” başlıklı sergisiyle çıkıyor. “Kadim geleneğe göre […]

Daha Fazla ...