...

Ahşap İle İleri Dönüşüm

Bir ekosistem olarak ormanlar, yaban yaşamına doğal habitat sağlar, biyolojik çeşitlilik ve besin döngüsüne hizmet eder. Yerkürede insan yaşamının devamlılığı için de yaşamsal öneme sahiptir: oksijen üretir, havayı temizler, erozyonu önler, toprak ve su varlığını korur. Orman, iklim değişikliğine karşı verilen savaşın en önemli unsurlarından biridir. Tüm dünyada ormanlar büyük bir hızla yok oluyor. Doğa […]

Daha Fazla ...